Skip to Content

Friday, July 20th, 2018
Home / 2018 / July / 05

Daily Archives: July 5, 2018

โซลูชันการทำตลาดมือถือของ CleverTap เป็นโซลูชันแรกในตลาดที่นำคุณเข้าสู่การแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะจิตนิสัยโดยเครื่องจักรเรียนรู้

เอ็นจินการแบ่งกลุ่มอันทรงพลังของ Clev