Skip to Content

Home / 2019 / January / 04

Daily Archives: January 4, 2019

เทคโนโลยี fNIR แสดงการทำงานของสมองด้วยเครื่องสร้างภาพที่ทรงพลังสำหรับการใช้งานในสถานการณ์จริง

ระบบต่างๆ นี้จะมอบความสะดวกสบายและ