Skip to Content

Monday, September 21st, 2020
Home / 2020 / January / 02

Daily Archives: January 2, 2020

แว่นตาจับความเคลื่อนไหวของสายตาแบบใหม่นำข้อมูลในชีวิตจริงสู่การวิจัยเชิงวิชาการ

BIOPAC รวมการจับความเคลื่อนไหวของสายตาด้วยการบันทึกข้อมูลมือถือ และการรวบรวมข้อมูลทางสรีรวิทยาเพื่อทำก