Skip to Content

Wednesday, September 30th, 2020
Home / 2020 / January / 23

Daily Archives: January 23, 2020

Biotalys ประกาศความร่วมมือกับ Chrysal เพื่อประเมินศักยภาพของสารฆ่าเชื้อราชีวภาพในดอกไม้

เกนต์, เบลเยี่ยม, Jan. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Biotalys NV บริษัทด้านการป้องกันอาหารและพืชผลที่กำล…