Skip to Content

Wednesday, December 2nd, 2020
Home / 2020 / May / 06

Daily Archives: May 6, 2020

การควบคุมโดยชีววิธีครั้งแรกของ Biotalys ที่ใช้ในโปรแกรมทดลองกับสวนผักและผลไม้ทั่วโลก พิสูจน์ให้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

สารชีวภัณฑ์ BioFun-1 มิติใหม่ที่ช่วยให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาภาวะการดื้อยาของเชื้อราในพืชที่เพิ่มขึ้น

สารชีว