Skip to Content

Home / 2020 / June / 09

Daily Archives: June 9, 2020

Biotalys ขยายทีมผู้บริหารและจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในอเมริกาเหนือ

แต่งตั้ง Diego Angelo ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจและหัวหน้า Biotalys, Inc. เพื่อเตรียมการสำหรับกา