แพลตฟอร์มข้อมูล Delphix DevOps ได้รับการรับรองการผสานรวมจาก SAP ร่วมกับ SAP NetWeaver® และ SAP S/4HANA®

โซลูชันมอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูล การป้องกัน Ransomware ให้กับลูกค้าผ่านการทำงานร่วมกันกับเทคโนโ

Continue Reading