FDA อนุญาตให้การทำตลาด VLN® ของ 22nd Century Group ในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบปรับลดความเสี่ยง

  • VLN® เป็นบุหรี่ชนิดที่เผาไหม้รายแรกและรายเดียวของโลกที่ได้รับการรับรองจาก FDA MRTP
  • FDA เพิ่มการอ้างสิทธิ์
Continue Reading