Tech.AD USA มอบรางวัลอันดับหนึ่งในประเภทเซ็นเซอร์และการรับรู้ให้แก่ LeddarTech สำหรับซอฟต์แวร์ LeddarVision ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติ

ควิเบกซิตี้, Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ A

Continue Reading