Day: January 4, 2023

Matthews International ได้รับคำสั่งซื้อกว่า 200 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณปี 2566 สำหรับธุรกิจโซลูชันพลังงาน

  • ปริมาณการสั่งซื้อมีมากกว่าสองเท่าของรายได้ในปีงบประมาณ 2565 สำหรับธุรกิจโซลูชันการกักเก็บพลังงาน
  • เป็นกา
Read More

Recent Posts

Categories