Curia ร่วมมือกับ Corning เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาและการผลิตแบบต่อเนื่องของชีวเภสัชภัณฑ์

การทำงานร่วมกันถือเป็นการติดตั้งระบบการผลิต G1 ของ Corning ทั่วโลกเป็นครั้งแรก เพื่อรองรับการผลิตสารเคมี A

Continue Reading