Skip to Content

Efter Panama-læk: Skat får nyt våben til at fange skatteål

Closed
by June 7, 2016 General

Danskere, der har været i banken for at sætte penge ind på konti i skattely, kan godt begynde at få sved på panden.

Oven på den store skattelæk fra det panamanske advokatkontor Mossack Fonseca har Skatterådet nu givet Skat lov til at forlange papirer fra bankerne uden at kende til kundernes navne. Det eneste krav er, at kunden skal være ’tilknyttet’ et skattelyland.

Den store skattelæk

11,5 millioner dokumenter afslører, at et firma i Panama hjælper velhavere fra hele verden med at holde formuer hemmelige for skattemyndighederne.

Gå til tema

– Vi har bedt om lov til at spørge bredere ud i forhold til oplysninger, der er brug for i skattelysager, og hvilke data vi har brug for for at løfte de sager, som har været nævnt i forbindelse med panama-papers, siger Jim Sørensen, der er indsatsleder for Skat.

Trawlfiskeri

Hvor Skat hidtil har skullet have navnet på en person eller et firma for at få oplysninger ud af bankerne, betyder afgørelsen, at banker er forpligtigede til også at udlevere lister over kunder, som blot har tilknytning til skattelylande.

Skat går altså fra af fiske efter navngivne skatteål til trawlfiskeri.

– Vores forventning er på den måde, at vi får afklaret noget i relation til de her lande og helt konkret får informationer omkring transaktioner fra danske banker, siger Jim Sørensen.

– Omfanget af formuer, der er placeret uden for Danmarks grænser er enormt stort. Det har vi nogle estimater på, så derfor bliver vi jo ved med at arbejde seriøst med det her emne, fordi så er der også potentiel risiko for, at der ikke er den rigtige skattebetaling i Danmark, siger han.

Over 18 lande

Siden januar, hvor Skat første gang fik besked om, at der var en omfattende lækage på vej, har de danske skattemyndigheder været i dialog med over 18 lande og har via OECD hentet oplysninger ind omkring lækagen.

Efter den journalistiske gravergruppe ICIJ for en måned siden offentliggjorde en stor del af panama-papirerne, har Skat sat gang i undersøgelser af 65 danske personer og selskaber.

Skats udvidede beføjelser betyder, at vejen til den type oplysninger bliver langt kortere.

– Det er helt afgørende i komplicerede og internationale sager, at vi kan skaffe så mange oplysninger som overhovedet muligt. Vi har kun mulighed for at løfte skattesager, hvis vi har helt konkret dokumentation, så det er godt nyt for os, siger Jim Sørensen.

I alt er 37 lande omfattet af afgørelsen. Det drejer sig blandt andre om Liechtenstein, De Forenede Arabiske Emirater, Panama, Cayman Islands, Malta og Singapore.

Med oplysningspligten kan SKAT afkræve oplysninger fra pengeinstitutterne helt tilbage fra 1. januar 2007 og frem til i dag.

Previous
Next