Skip to Content

Thursday, January 23rd, 2020

Groen licht voor acht nieuwe initiatieven in het kader van het partnerschapsinstrument van de EU

Closed
by November 15, 2016 General

De Europese Commissie heeft in het kader van het partnerschapsinstrument voor een totaal van 32 miljoen euro acht nieuwe projecten goedgekeurd voor meer samenwerking met de partnerlanden op prioritaire gebieden.

Deze acties zullen een steun zijn voor de strategische doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van de externe betrekkingen, door wereldwijd partnerschappen met derde landen te bevorderen inzake belangrijke kwesties als de klimaatverandering, duurzaamheid, de internationale digitale agenda en de burgerluchtvaart.

Het nieuwe pakket projecten omvat een ambitieus basisprogramma dat aansluit op de externe dimensie van de strategie voor de digitale eengemaakte markt van de EU (8 miljoen euro), met het oog op meer samenwerking met de sleutelpartners inzake de bescherming van persoonsgegevens, vertrouwen en veiligheid in de cyberruimte, grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijsmateriaal en ICT-normalisatie. De vergroening van de economie, duurzame milieupraktijken en de strijd tegen de klimaatverandering zullen worden bevorderd door diverse gerichte initiatieven, zoals de reductie van de emissies van zwarte koolstof op de Noordpool (1,5 miljoen euro), steun aan de landen van de Samenwerkingsraad van de Golf (3 miljoen euro) om hun economieën te diversifiëren, die thans haast exclusief afhankelijk zijn van de ontginning van koolwaterstoffen, de bevordering van technologie voor koolstofafvang en -opslag (1 miljoen euro) in China als een middel om de CO²-uitstoot uit kolengestookte elektriciteitscentrales terug te brengen. Deze acties zullen bijdragen aan de uitvoering van de allereerste, universele, wettelijk bindende klimaatovereenkomst, die in december 2015 in Parijs werd ondertekend en op 4 november 2016 in werking is getreden na de recente ratificatie door de Europese Unie.

Voorts zal het partnerschapsinstrument een impuls zijn voor de samenwerking van de Europese Unie met China via een aantal nieuwe initiatieven gericht op de bevordering van een groener milieubeleid en groenere milieuwetgeving (3 miljoen euro), gebaseerd op de optimale praktijken van de EU, en daarnaast op de bestrijding van de illegale handel in wilde dieren en planten.

Het partnerschapsinstrument streeft ernaar de Europese luchtvaartnormen te bevorderen en de impact van de luchtvaart op het milieu en de klimaatverandering te beperken, en het zal zodoende politieke, economische en milieupartnerschappen op het gebied van de burgerluchtvaart blijven stimuleren. Voortbouwend op de lopende samenwerking met China en India die in 2014 en 2015 is gelanceerd, zal het partnerschapsinstrument zijn actieradius thans uitbreiden naar Latijns-Amerika (7 miljoen euro) en Zuidoost-Azië (7,5 miljoen euro).

Ten slotte zal 1,2 miljoen euro worden besteed aan beleidsdialogen met de strategische partners van de EU en daarbuiten over een breed spectrum van beleidsgebieden, onder meer democratisch goed bestuur, consumentenbescherming, klimaatverandering, milieubescherming en economische groei en duurzaamheid. Hiermee wordt het gemakkelijker om wereldwijde problemen gezamenlijk aan te pakken en erop te reageren.

Achtergrond

Het Partnerschapsinstrument financiert projecten die de Europese Unie in staat stellen de wereldwijde veranderingen mede vorm te geven en haar fundamentele waarden te bevorderen. Het is een van de instrumenten in de EU-begroting voor 2014-2020 die zijn bestemd voor de financiering van de externe actie van de EU. Via het partnerschapsinstrument werkt de EU samen met haar partners in de hele wereld om wereldwijde problemen aan te pakken en gezamenlijke oplossingen te vinden voor kwesties van wederzijds belang. Het partnerschapsinstrument financiert activiteiten die de EU-prioriteiten bevorderen, door politieke verbintenissen om te zetten in concrete maatregelen. Dit programma bouwt voort op de eerdere jaarlijkse actieplannen die door de Commissie werden aangenomen. De totale bijdrage ter ondersteuning van de strategische belangen van de EU bedroeg de afgelopen twee en een half jaar meer dan 315 miljoen euro.

De partnerlanden voor projecten met een digitale-marktcomponent die door het partnerschapsinstrument worden gefinancierd, omvatten Brazilië, China, India, Japan, de Republiek Korea en de Verenigde Staten. Grotere samenwerking en verdere initiatieven op het gebied van de burgerluchtvaart zullen op regionaal niveau worden opgezet met Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië, alsook bilateraal met Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia en Mexico, Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Birma/Myanmar, de Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam.

IP/16/3570


Meer over…

Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven

Previous
Next