Skip to Content

Kapitalfond forsøger at spænde ben for gigantisk sagsanlæg mod sig selv efter OW Bunker-kollaps

Closed
by April 16, 2017 General

Uro blandt kreditorerne i det kollapsede OW Bunker har fået kapitalfonden Altor til at øjne muligheden for at spænde ben for et gigantisk søgsmål mod sig selv.

I julen stævnede specialkurator Søren Halling-Overgaard OW Bunkers tidligere ledelse, revisionsfirmaet Deloitte samt OW Bunkers tidligere ejer, Altor, med krav om erstatning på 400 mio. kr. for deres rolle i det spektakulære kollaps i den børsnoterede virksomhed.

Halling-Overgaard ville egentlig have krævet 2,2 mia. kr., men da kreditorerne ikke var villige til at skyde flere penge ind for at kunne finansiere retssagen, valgte kuratoren at sætte kravet ned, hvilket gjorde det muligt at betale sagsomkostningerne med de midler, der findes i et af konkursboerne i forvejen.

Flere retsopgør
  • OW Bunker i Nørresundby gik konkurs i november 2014 – blot ni måneder efter at firmaet var blevet børsnoteret.
  • Advokat Søren Halling-Overgaard blev efterfølgende hyret til at undersøge, om nogen kunne stilles til ansvar.
  • Halling-Overgaard har på vegne af konkursboet rejst et erstatningskrav på samlet 400 mio. kr. mod OW Bunkers tidligere revisor, Deloitte, den tidligere ejer, Altor, samt flere medlemmer af den tidligere ledelse.
  • Flere institutionelle investorer med ATP og PFA i spidsen har rejst to erstatningssager på i alt 833 mio. kr. mod bl.a. Altor, OW Bunkers konkursbo, den tidligere direktion og bestyrelse samt nøglemedarbejdere.
  • Mere end 2500 private investorer har stævnet den tidligere OW Bunker-ledelse og Altor med krav om erstatning på 321 mio. kr.
  • Sagen efterforskes desuden af bagmandspolitiet. Primært i relation til et tab på 750 mio. kr. i Singapore, som sammen med et tab på 900 mio. kr. i virksomhedens Risk Management-afdeling udløste konkursen.
  • Finanstilsynet har opgivet at få rejst en straffesag mod OW Bunkers tidligere ledelse for at have ført investorer bag lyset med et misvisende prospekt.

Altor, der scorede milliarder på at sælge OW Bunker på børsen i marts 2014, har selv meldt sig med et tilgodehavende efter konkursen i november samme år, og kapitalfonden indtager derfor en dobbeltrolle som både stævnet og kreditor, og det er i egenskaben af sidstnævnte, at Altor nu forsøger at spænde ben for kuratorens erstatningssag.

I et brev til skifteretten i Aalborg fra den 23. januar 2017, som Finans er i besiddelse af, argumenterer Altor for, at kurator spekulerer med kreditorernes penge ved at anlægge retssagen, blandt andet fordi tre konkursboer uden penge i OW Bunker-komplekset har overdraget deres krav til et fjerde med penge.

Derudover henviser Altor til, at OW Bunkers væsentligste bankforbindelse, hollandske ING, har rejst indsigelse mod, at erstatningssagen blev rejst, og derfor vil Altor have skifteretten til at undersøge, om Halling-Overgaards beslutning kan omgøres.

Det sker med henvisning til en bestemmelse i konkursloven, der fastslår, at skifteretten kan tilsidesætte kurators beslutninger, hvis de er til skade for boet eller kreditorerne.

Søren Halling-Overgaard har ingen kommentarer, udover at han fastholder, at erstatningskravet kan gøres gældende, som det er rejst.

Altor oplyser i en email, at det kun er logisk, at den indbringer relevante spørgsmål for retten som led i sit eget forsvar. Professor i konkursret på Aarhus Universitet Kim Sommer Jensen tvivler på, at Altor får held med sit foretagende. 

Previous
Next