Skip to Content

Vi tror det er langt flere muslimer enn det egentlig er. I Norge – og resten av verden

Closed
by December 21, 2016 General

Av hver 100. person i landet ditt: Hvor mange av dem er muslimer?

Dette var et av spørsmålene som meningsmålingsinstituttet Ipsos stilte innbyggere i europeiske land – i tillegg til Brasil, Filippinene, Sør-Afrika, Singapore, Thailand, Sør-Korea, Argentina, Israel, Malaysia… Og i Norge.

Bekymring og frykt avgjør

Her kom det fram at innbyggerne i alle de spurte landene tror at det bor langt flere muslimske innbyggere i landene deres enn det faktisk gjør.

Hvor mange muslimer er det så i Norge?

12 prosent, tror de spurte, ifølge Ipsos – mens tallet i virkeligheten er 3,7 prosent. Det betyr altså de spurte tror det er tre ganger så mange muslimer i Norge enn det faktisk er.

Aller størst sprik mellom antagelse og virkelighet er det i Frankrike. Her tror de spurte at det er 31 prosent muslimer i landet, mens det egentlig er 7,5 prosent. Også i Sør-Afrika, Filippinene, Italia, Tyskland, Belgia, USA, Russland og Canada er det mer enn 14 prosents forskjell mellom virkelighet og antagelse.

– I de 40 landene i studien tar innbyggerne mye feil, og vi tar ofte mest feil i de temaene som er mye diskutert i media. Som andelen muslimer og økonomisk ulikhet mellom borgerne. Vi vet fra tidligere studier at dette skyldes at vi overvurderer det vi bekymrer oss om, sier Bobby Duffy, sjef for undersøkelsen til Ipsos.

Det er bare i to land at innbyggerne mente det var færre muslimer i landet enn det faktisk er: I de to muslimske landene Indonesia og Tyrkia.

Enda mer feil om framtida

Tenk deg fram til 2020: Hvor mange vil da være muslimer i landet ditt, var et annet spørsmål i undersøkelsen. Her ble feilmarginene enda større. Og også her var det franskmennene som tipper ekstra feil i forhold til hva som er antatt.

De spurte franskmennene antok at det vil bli 40 prosent muslimske innbyggere i Frankrike i 2020, mens det faktiske antallet antas å bli på 8,3 prosent. Dermed tippet franskmennene at det ville bli nesten fem ganger flere muslimer enn prognosene, eller 31 prosent feil, viser Ipsos-undersøkelsen. Også italienerne, tyskerne og belgierne antar at det vil bli fem ganger så mange muslimer i forhold til antagelsene.

Men hva så med Norge?

16 prosent muslimer i Norge i 2020, mente de spurte – mot antatte 4,9 prosent, som betyr en feilmargin på 11 prosent.

Lik Dagbladet på Facebook
Previous
Next