Skip to Content

Tuesday, December 10th, 2019

Viser bedriftene hvilke støtteordninger som finnes

Closed
by November 25, 2016 General

Så mange virkemidler er det at det kan være vanskelig for bedriftsledere å ha oversikten. Det er årsaken til at fire av virkemiddelorganisasjonene nå har satt sammen et eksportteam som i løpet av noen måneder skal besøke bedrifter over hele Norge.

Samlet tilbud

Denne uken har teamet, med representanter for Eksportkreditt, Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge besøkt bedrifter i Vestfold og Buskerud.

– Formålet er å teste ut om det gir merverdi for norske bedrifter å møte et samlet tilbud fra de fire organisasjonene. Ambisjonen er å tydeliggjøre tilbudet til eksportbedriftene og hjelpe dem ut i nye markeder, forteller medlemmene av eksportteamet til vestviken24.no.

I Vestfold og Buskerud skal temaet ha besøkt sju bedrifter når uken er over.

– Det er selvsagt er et lite utvalg av bedriftene vi får besøkt. I utvelgelsen har vi konsentrert oss om bedrifter av en viss størrelse som har vist vilje og evne til internasjonal vekst, forteller seniorrådgiver Marion Emilsen i Innovasjon Norge, distriktskontoret for Buskerud og Vestfold.

Jotron: – Veldig nyttig

Salgsdirektør i Vestfold-bedriften Jotron, Leif Morten Ramberg, var blant dem som hadde møte med eksportteamet torsdag.

Jotron er en ledende produsent av profesjonelle kommunikasjonssystemer for land-, sjø- og luftsikkerhet, med mer enn 280 ansatte fordelt på kontorer i Norge, Litauen, Singapore, USA og Storbritannia. Bedriften har følgelig en betydelig eksport.

– Vi har til nå i liten grad benyttet oss av statlige virkemidler og støtteordninger. Men det var veldig nyttig å ha møte med virkemiddel-organisasjonene. l Jotron opererer vi innenfor flere forskjellige markeder,  og vi ser at det er noen statlige ordninger vi kan bruke for å bli mer konkurransedyktige overfor kunder og partnere i utlandet, sier Leif Morten Ramberg til vestviken 24.no.

Han berømmer organisasjonene for å ta seg tid til å oppsøke næringslivet slik de nå gjør.

– Ta kontakt

Virkemiddelorganisasjonenes håp er at man skal få langt flere bedrifter enn de som nå blir besøkt til å ta kontakt med de statlige virkemiddel-organisasjonene. Det kan være bedrifter som allerede eksporterer, og som mener å ha et vekstpotensial. Det kan være bedrifter som er i oppbyggingsfasen med nye eksportprodukter, og som trenger arbeidskapital.
 
Og ikke minst kan det i disse dager være underleverandører til olje- og gassnæringen som nå er i en omstillingsprosess og skal inn i nye markeder.

– Håpet er at slike bedrifter tar kontakt med en av våre fire virkemiddel-organisasjoner. Uansett hvem de henvender seg til, skal vi sørge for å koble dem mot de organisasjonene og de støtteordningene som er relevante i hvert enkelt tilfelle, sier Jostein Djupvik, leder av prosjektavdelingen i Eksportkreditt.

35–40 utekontorer

– For Innovasjon Norge er det viktig å komme ut med budskapet om at vi ikke bare er en norsk institusjon, sier Marion Emilsen.

– Innovasjon Norge har 35–40 utekontorer rundt om i verden som kan hjelpe norske bedrifter med å nå ut med sine produkter, i de relevante markedene. Nylig lanserte vi også en ny nettside som retter seg spesielt mot de bedriftene som ønsker å satse internasjonalt. Og fra og med september har vi et eget eksportsenter med eksperter på rammebetingelser og regelverk for internasjonal handel. 

– Hvordan har så eksportteamet blitt mottatt i Vestfold og Buskerud denne uken?

– Det er ekstremt mange engasjerte mennesker der ute, med enorm tro på sine produkter, sier Kristine Bugge Lie, kundeansvarlig i GIEK Kredittforsikring.

– Det er rett og slett et privilegium å møte all den driv og endringsvilje som finnes i norske bedrifter, sier Jostein Djupvik til vestviken24.no.

Disse gir hjelp og støtte

Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Det gjør selskapet gjennom å tilby norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører. Kundene kommer fra hele verden, og kjøper alt fra skip, borebakker og undervannsteknologi, til solpaneler og vannkraftturbiner, kinostoler og designtjenester.

GIEK
GIEK fremmer norsk eksport og norske bedrifters internasjonalisering gjennom å stille garantier på vegne av den norske stat.  GIEK kan stille ulike typer eksportfremmende garantier som kan avlaste både kommersiell og politisk risiko. Dette er garantier som avlaster risiko som norsk eksportør påtar seg eller som avlaster risiko som utenlandske kjøper påtar seg eller som avlaster risiko som kjøpers eller eksportørs bank påtar seg. GIEK kan også stille investeringsgarantier som avlaster for politisk risiko for i forbindelse med norske bedrifters investeringer i utlandet.

GIEK Kredittforsikring
GIEK Kredittforsikring skal fremme norsk næringsliv med særlig vekt på eksport for små og mellomstore bedrifter, gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Organisasjonen er i dag Norges største kompetansesenter for kundekredittforsikringer og Norges eneste norskregistrerte kredittforsikringsselskap. Medarbeidere har god kunnskap innen regnskapsanalyse og om de land og bransjer som norske eksportører handler med.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge er staten og myndighetenes viktigste verktøy for næringsutvikling, innovasjon og omstilling av industrien og næringslivet. Innovasjon Norge skal avlaste risiko for etablerte bedrifter, og skal bistå med å skape nye. Begge er like viktige i omstillingen Norge er i.

Previous
Next