Skip to Content

VLCC-ratene stikker videre

Closed
by December 19, 2016 General

Samtlige av VLCCene går til fjerne østen med 270.000 tonn råolje, melder Reuters.

Fem går til Kina, en til Singapore, en til Thailand og en “østover”.

Ratene ligger på WS 90 østover, WS 92 til Thailand og WS 97,5 til Singapore, noe som gir rundt 68.000-75.000 dollar per dag.

Det oppgis ifølge nyhetsbyrået ikke rate på noen av skipene til Kina, hvorav fire er på kontrakt med statseide Unipec.

Lasting for de åtte skipene fra Gulfen skjer i perioden 27. desember til 16. januar, ifølge befraktningsmeglere.

Også vestover og i suezmaxmarkedet stiger ratene fra allerede høye nivåer.

Previous
Next