Quantexa ได้รับการจัดสถานะโดย Chartis ให้เป็นผู้นำหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใน KYC Solutions 2022 Market Quadrant Update และ Vendor Landscape

KYC Solution ของ Quantexa ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มด้านการตัดสินใจที่ชาญฉลาดชั้นนำทางอุตสาหกรรม ได้รั

Continue Reading