Skip to Content

BW Offshore oppdaterer

Closed
by January 8, 2018 General

BW Offshore holder mandag en presentasjon med fokus på Dussafu-feltet i Gabon og spesielt Tortue-feltet der det blir gitt mer detaljert informasjon.

Datterselskapet BW Energy Gabon er desidert største eier med 91,7 prosent, mens Oslo Børs-noterte Panoro Energy eier 8,33 prosent.

Ifølge utsendt presentasjonsmaterialet økes estimerte oljereserver for Tortue-feltet, ifølge konsulentselskapet Netherland, Sewell & Associates (NAFI).

Forutsatt produksjon fra fire brønner, er påviste (1P) reserver på 15,9 millioner fat, mens påviste og sannsynlige reserver (2P) anslås til 23,5 millioner fat. 

De påviste, sannsynlige og potensielle reservene (3P) estimeres til 31,4 millioner fat.

Disse reservene inneholder ikke tre andre funnene i lisensen, opplyses det.

Første olje fra feltet ventes å komme i andre halvår 2018, og totale investeringer frem til dette ventes å være på mellom 160 og 17 millioner dollar.

FPSOen “BW Adolo” skal benyttes på feltet og denne er for tiden på Keppel-verftet i Singapore der den forberedes til arbeidet. Myndighetene i Gabon har godkjent bruken av denne, inkludert ratene, og selve kontrakten er i ferd med å fullføres, fremgår det av presentasjonen.

For å forberede faste to av Tortue-utviklingen, skal Borr Drillings jack up-rigg “Borr Norve” bore en avgrensningsbrønn med oppstart i inneværende kvartal. Riggen er mobilisert. 

På lang sikt ser BW Offshore potensial for en separat notering av olje- og gassvirksomheten. 

Previous
Next